Brera Serviced Apartments Tận dụng việc kết hợp giữa SIHOT và IDeaS để đạt được khả năng giá cả tối ưu.

Sự tích hợp giữa SIHOT và IDeaS đã biến cách tiếp cận của Brera, với SIHOT.PMS cung cấp dữ liệu chi tiết và hệ thống quản lý doanh thu (RMS) của IDeaS cung cấp tính linh hoạt về giá cả, giúp cho doanh nghiệp lưu trú có thể phản ứng nhanh chóng với biến đổi của điều kiện thị trường. Brera Serviced Apartments đã giảm thiểu đáng kể công việc và đảm bảo giá cả tối ưu bằng cách chuyển đổi sang kiểm soát tỷ lệ thời gian thực tự động với SIHOT và IDeaS.

Với danh mục căn hộ ngày càng mở rộng, việc định giá và kiểm soát hạn chế bằng cách thủ công đã mang lại những thách thức cho nhóm Brera trong việc duy trì lợi nhuận và tối ưu hóa hoạt động trong quá trình mở rộng. Nhờ tích hợp hai chiều trực tiếp giữa SIHOT.PMS và IDeaS RMS, Brera Serviced Apartments hiện đã có cái nhìn về nhu cầu tương lai để đưa ra quyết định chiến lược.

Sự kết hợp giữa SIHOT và IDeaS đã thay đổi cách tiếp cận của Brera, với SIHOT.PMS cung cấp dữ liệu chi tiết và hệ thống quản lý doanh thu của IDeaS (RMS) mang lại tính linh hoạt về giá cả, giúp doanh nghiệp chỗ ở có khả năng phản ứng nhanh chóng với các điều kiện thị trường thay đổi.

"Do sự phát triển nhanh chóng của ngành, định giá thủ công không còn là một chiến lược hiệu quả hoặc tin cậy. Hiệu ứng của đầu tư của chúng tôi đã tích lũy, khi các khách sạn của chúng tôi ghi nhận mức giá cao hơn trong khi không can thiệp vào việc thiết lập giá trị," Amelie Nussdorfer, Quản lý Doanh thu tại Brera Apartments cho biết.

Thông qua việc tích hợp, Brera hiểu rõ hơn về hành vi của khách hàng để nhận biết các mô hình nhu cầu, đóng góp vào các chiến lược tiếp thị hiệu quả hơn và trải nghiệm cá nhân hóa cho khách. Công ty căn hộ dịch vụ trụ sở tại Đức hiện có khả năng xác định các đoạn thị trường cụ thể hơn, ở mức độ chi tiết và phân tích hiệu suất của từng đoạn để hiểu rõ nguồn thu từ đâu.

Bằng cách tự động hóa các nhiệm vụ thủ công, Brera quản lý mức giá của mình một cách hiệu quả hơn, cân bằng nhu cầu thu hút khách lưu trú lâu dài trong khi tận dụng cơ hội đặt phòng ngắn hạn và các giai đoạn có nhu cầu cao, và nhóm nhân viên có thể sử dụng thời gian của mình cho các sáng kiến chiến lược, từ đó tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực.

"Nhờ vào nền tảng linh hoạt của chúng tôi, SIHOT có thể xử lý các cấu trúc giá khác nhau được cung cấp bởi IDeaS và cung cấp dữ liệu cần thiết để làm việc với chúng. Việc tích hợp SIHOT và IDeaS đã mang đến một thay đổi cơ bản trong cách nhóm Brera xử lý dữ liệu," Carsten Wernet, Giám đốc điều hành SIHOT cho biết. "Brera hiện đã tự động hóa các nhiệm vụ quản lý dữ liệu thủ công và tốn công sức, tăng hiệu quả và cung cấp cho họ những hiểu biết hành động. Chúng tôi liên tục khám phá cùng ​​đối tác của mình cách cải thiện hiệu quả dữ liệu PMS để giúp khách hàng khách sạn tối đa hóa tiềm năng thương mại của họ."

Liệu công ty của bạn có tin tức mà bạn muốn chia sẻ với độc giả của chúng tôi không? Nếu có, chúng tôi mời bạn xem xét các hướng dẫn biên tập của chúng tôi và nộp bài báo cáo của bạn để xem xét xuất bản.

Posted: 2023-09-08 00:15:13
Author: ThongMinh.net's Editor
Sáng tạo không giới hạn, đam mê tìm tòi và mang đến cho bạn những ý tưởng độc đáo.